Unmute

Visie

In feite gaan de meest essentiële vragen over dualiteit. Goed / fout, mooi / lelijk, geluk / verdriet, gezondheid / ziekte, leven / dood. Om iets te begrijpen van de dualiteit waar we genadeloos mee te maken hebben op deze aardbol, is het belangrijk om iets te weten van de natuurlijke cycli die we jaar in, jaar uit, dag in, dag uit doormaken. De seizoenen, de overgang van dag naar nacht, onder leiding van tijd, die ons door het leven heen begeleidt. Zowel de seizoenen als het dag- en nachtritme brengen natuurverschijnselen met zich mee waar elk levend wezen aan onderhevig is. Zogezegd, de verschijnselen die je buiten jezelf ziet, zijn er in bepaalde vorm ook in jezelf. De Taoïstische visie op het leven leert ons om onszelf te begrijpen als microkosmos in een macrokosmos.

Tao

Tao is de vonk, het niets, de Weg. We kunnen Tao slechts kennen door het zien van de gevolgen van Tao. In de natuur komt Tao tot uitdrukking. Tao manifesteert zich in de verschijnselen op aarde. Tao zelf is niet benoembaar. Er is geen woord voor omdat een woord al teveel "Iets” is om het "Niets" te benoemen.

Uit het “niets” ontstond dualiteit:

yin-yang

Door invoeging van de tijd splitste de kracht zich. Om zo een tweeledig scheppende kracht te vormen, die alle verschijnselen in de natuur vormde.

Deze 2 scheppende krachten zijn de 2 polariteiten yang en yin.

De Hemel is het resultaat van de creatie van yang.

De Aarde is het resultaat van de creatie van yin.

De Mens is een microkosmos die Hemel ( yang) en Aarde (yin) bevat binnen de macrokosmos (universum)

Yin en Yang zijn een afwisseling tussen twee tegengestelde stadia in tijd. Alles in het universum verandert door cyclische bewegingen, waarbij het Yin en het Yang de drijvende krachten zijn voor ontwikkeling en verandering.

Yin & Yang

Yin & Yang zijn tegengesteld


Yin

Het karakter van Yin stelt de schaduwzijde van een heuvel voor.

Yin komt overeen met: Donker, Maan, Schaduw en Rust.

yin
Yin kenmerkt zich door:

Materieel

Produceert vorm

Groeit/voedt

Substantieel

Contractie/condensatie

Dalend

Beneden

Water

Yang

Het karakter van Yang stelt de zonzijde van de heuvel voor.

Yang komt overeen met: Licht, Zon, Helderheid en Activiteit

yang
Yang kenmerkt zich door:

Immaterieel

Produceert energie

Genereert

Niet-substantieel

Energie

Expansie

Stijgend

Boven

Het Yin zou je kunnen zien als de motor van een voertuig, terwijl het Yang de benzine is. De motor moet juist gemonteerd in het voertuig aanwezig zijn om te kunnen functioneren. Daarbij heeft de motor de benzine nodig om te kunnen verbranden. De motor en de benzine hebben elkaar nodig om ervoor te zorgen dat het voertuig vooruit komt.

Yin en Yang ten opzichte van elkaar 

Het Yin en Yang gaan in cycli in elkaar over. Het pure Yin bevat de belofte van Yang, die in de richting van de klok langzaam steeds meer naar voren komt en uiteindelijk vanuit het pure Yang weer langzaam overgaat in Yin.
Dit is een onophoudelijke cyclus die in alles dat leeft bestaat, en nog het meest herkenbaar naar voren komt in de seizoenen en het ritme van dag en nacht.

Binnenkort op Tao Talk

Wat is Qi?

Meridianen

De meridianen vormen een verbindend netwerk dat op zeer verfijnd niveau de activiteiten tussen organen en hun communicatie onderling in stand houdt. De meridianen transporteren Qi en Xue*, handhaven de Yin/Yang balans en hebben een beschermende functie in het lichaam bij invloeden van buitenaf (natuurlijk in samenhang met wat we in de reguliere geneeskunde kennen als het afweersysteem).

In pathologische toestanden zijn zij de weg waarlangs ziekte zich kan uitbreiden, reflecteren de pathologie en brengen ziekteverwekkers naar diepere lagen in het lichaam.

 Wat zijn meridianen?

Binnen de Chinese geneeskunde worden meridianen beschouwd als een soort geleidende rivieren die levensenergie (Qi) door het gehele lichaam doen stromen. Dit netwerk zorgt voor verbinding tussen alle organen en weefsels in het lichaam, via een zeer verfijnde communicatie.

De acupunctuurpunten kunnen gezien worden als distributieplaatsen vanuit waar Qi een bepaalde bewegingsrichting en dus beïnvloeding richting de organen veroorzaakt. De energiebanen (Meridianen) die daaruit ontstaan zijn dus eigenlijk een landkaart dat de Qi richting en wijze van beïnvloeding inzichtelijk maakt. Dit netwerk van Qi is opgebouwd en ontspringt uit de anatomie van het lichaam, waarbij het omliggende weefsel de bedding van de Meridiaan vormt.

Een belangrijk onderdeel van acupunctuur is het aanprikken van distale punten; punten die op afstand liggen van het te behandelen gebied. Dit is mogelijk doordat de specifieke punten de energiestroom van Qi op bepaalde wijze beïnvloeden die strekt over het gebied van het meridiaanverloop en haar verbinding met betreffend gebied, orgaan of gekoppelde Meridiaan.

De Qi stroming kan verschillende verstoringen veroorzaken. Denk hierbij aan een te trage en/of zwakke, te snelle en/of overmatige energie die op zijn beurt in beide gevallen ook stagnatie in de doorstroming kan veroorzaken.

Acupunctuur beïnvloedt de doorstroming en Qi richting van dit meridiaanstelsel, via de acupunctuurpunten.

 

Hoe is het meridiaanstelsel opgebouwd?

Water heeft de natuurkundige eigenschap van hoog naar laag te stromen. Zogezegd, van positief (+) naar negatief (-). Dit wordt gezien als de Yin- en Yangstromingen in het lichaam.

Er zijn 6 Yin en 6 Yangmeridianen. De Yangmeridianen op het lichaam stromen richting de voeten, en de Yinmeridianen stromen richting het hoofd. Bij de meridianen op de armen is dit precies andersom; de Yinmeridianen stromen vanaf de vingertoppen richting de schouder en de Yangmeridianen stromen richting de vingertoppen.

Gedurende de dag (24 uur) vindt een energiekringloop plaats waarbij elke meridiaan op een bepaald tijdstip zijn maximum aan energie afgeeft. Voor meer informatie over deze kringloop, kijk bij “orgaanklok”.

Het meridiaanstelsel bestaat uit:

Jing Mai:

-12 hoofdmeridianen

-12 divergente meridianen

-12 tendinomusculaire (spier/pees) meridianen

Deze meridianen kun je beschouwen als rivieren.

Qi Jing Ba Mai:

-8 extra meridianen

Deze meridianen kun je beschouwen als bronnen.

Shi Wu Luo Mai

-Luo collateralen

-Cutane zones

Deze meridianen kun je beschouwen als beekjes.

 

Binnenkort op Tao Talk

Wat is Qi?